Cirkulära produktflöden i byggsektorn

Varje år investeras mångmiljardbelopp i kontors- och butikslokaler och omsättningen av kontorsinredning är betydande, liksom möjligheten att återanvända begagnat material. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker tillsammans med ett tiotal projektpartners hur det begagnade byggmaterial kan återbrukas i industriell skala.

Kontorshyresgäster kommer och går och många vill sätta sin egen prägel på sina nya lokaler, vilket ofta leder till att fullgod inredning med hög kvalitet slängs redan efter ett par år. Tillsammans med Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, LINK arkitektur, Tenant & Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier ska IVL titta närmare på hur återanvändningen av byggprodukter för fast kontorsinredning kan öka.

Projektet kommer att utgå från byggmaterial med hög efterfrågan som är enkel att ta ner och sätta upp igen, exempelvis innerväggar, belysning, dörrpartier, innertak, VVS-produkter och beslag.

Arbetet ska pågå i två och ett halvt år och är en fördjupning av en förstudie från 2015. Nu ska man titta närmare på affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling. Metoderna kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege. Projektgruppen ska också utveckla IT-stöd för en mer tillgänglig marknad för återanvända produkter samt stöd vid inventering och värdering av material.

Projektet samfinansieras av Vinnova med 5,6 miljoner kronor.

Fakta om projektet

Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala

Guider och instruktioner

Guide till mer återbruk - läsversion

Hanteringsinstruktioner - dörrar

Guide till mer återbruk - utskrift

Hanteringsinstruktioner - beslag

Hanteringsinstruktioner - belysning

Hanteringsinstruktioner - galller och smide

Hanteringsinstruktioner - VVS

Hanteringsinstruktioner - väggar och tak