Återbruk av fast kontorsinredning

Att ta tillvara och återförsälja fast inredning som innerdörrar, glasväggar och belysning vid renovering av kontorslokaler är fortfarande ovanligt i Sverige. Trots att inredningen är i gott skick slutar det mesta som avfall.

Varje år slängs tusentals ton fullt fungerande fast kontorsinredning. Kunskapen om återanvändning av fast inredning är låg och än så länge överstiger ofta efterfrågan befintligt utbud, vilket hindrar möjligheterna till återbruk i industriell skala. 

Men med samverkan mellan hyresgäster, fastighetsägare, bygg- och rivningsentreprenörer, arkitekter, försäkringsbolag och återförsäljare kan mer kontorsinredning ta sig hela vägen från byggnad till byggnad.

I ett samfinansprojekt har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Vasakronan, Folksam och Kompanjonen  identifierat sex produktgrupper som är särskilt lämpliga för återbruk i stor skala:

  • dörrpartier
  • innerväggar och tak, som glaspartier och akustikskivor
  • VVS som handfat och toaletter
  • beslag och dörrautomatik som dörrhandtag, dörrbeslag och dörrstängare
  • belysning
  • galler och smide som spiraltrappor, tillgänglighetsramper och förrådsgaller


Dessa produkter har stor efterfrågan, de är standardiserade, lätta att demon­tera och återanvända och ger stora miljövinster. Dessutom har de ett lågt innehåll av farliga ämnen som inte bör cirkulera i kretsloppet.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

Fakta om projektet

Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell

Guider och instruktioner

Guide till mer återbruk - läsversion

Hanteringsinstruktioner - dörrar

Guide till mer återbruk - utskrift

Hanteringsinstruktioner - beslag

Hanteringsinstruktioner - belysning

Hanteringsinstruktioner - galller och smide

Hanteringsinstruktioner - VVS

Hanteringsinstruktioner - väggar och tak