Biota

Vi studerar utsläpp och spridning av vattenföroreningar och hur föroreningar tas upp och påverkar exempelvis fisk och musslor. De vanligaste kemiska analyserna vi utför är bestämning av grundämnesanalys inklusive kvicksilver, PAH, PCB, PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, och mjukgörare i plastmaterial.

Genom den nära kopplingen som finns på IVL mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från att lägga upp provtagningsplaner, genomföra provtagning, provfiske, och analysera samt riskutvärderingar och rådgivning för åtgärdsplaner.

OORGANISKA ANALYSER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
kvicksilver, totalt i fasta materialCVAFSng/g0.030.19%ja
metylkvicksilver i fasta materialCVAFSng/g0.020.0613%nej
ORGANISKA ANALYSER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
PCB 28PCB på GC-ECng/prov0.150.4040%ja
PCB 52PCB på GC-ECng/prov0.200.5030%ja
PCB 101PCB på GC-ECng/prov0.100.4030%ja
PCB 118PCB på GC-ECng/prov0.100.3030%ja
PCB 138PCB på GC-ECng/prov0.050.3030%ja
PCB 153PCB på GC-ECng/prov0.100.3030%ja
PCB 180PCB på GC-ECng/prov0.050.3030%ja
AntracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.020.10100%ja
Benso(a)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.6030%ja
Benso(a)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5020%ja
Benso(b)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.7030%ja
Benso(ghi)-perylenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.501.040%ja
Benso(k)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.050.4020%ja
KrysenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5530%ja
Dibenso(a,h)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.5030%ja
FenantrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov1250%ja
FluorantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.401.240%ja
Indeno(cd)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.802.040%ja
PyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.801.330%ja
OORGANISKA ANALYSER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
metylkvicksilverCVAFSng/g0.020.06 nej
AsICP-MS    nej
CdICP-MS    nej
CrICP-MS    nej
CuICP-MS    nej
FeICP-MS    nej
NiICP-MS    nej
PbICP-MS    nej
VICP-MS    nej
ZnICP-MS    nej
HgICP-MS    nej
CoICP-MS    nej
MnICP-MS    nej
MoICP-MS    nej
AlICP-MS    nej
SbICP-MS    nej
Hormoner
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Estronefiskgalla, GC-MS ng/g våtvikt13-Nej
β-Estradiolfiskgalla ,GC-MS ng/g våtvikt13-Nej
Ethynylestradiolfiskgalla, GC-MS ng/g våtvikt13-Nej
Perfluorerade föreningar
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Perfluorobutansulfonat (PFBS) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluorohexansulfonat (PFHxS) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluoroktansulfonat (PFOS) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluorodekansulfonat (PFDS) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluorooktansulfonamid (PFOSA) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
6:2 FTS ng/g vv0.51.5ca ±20%nej
Perfluoropentansyra (PFPeA) ng/g vv0.51.5ca ±20%nej
Perfluorohexansyra (PFHxA) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluoroheptansyra (PFHpA) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluorooktansyra (PFOA) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluorononansyra (PFNA) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluorodekansyra (PFDA) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Perfluoroundekansyra (PFUnDA) ng/g vv0.20.6ca ±20%nej
Organiska tennföreningar
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad 
Monobutyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Dibutyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Tributyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Monofenyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Difenyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Trifenyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Monooktyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Dioktyltenn ng/g WW<0.5<1.530%.nej 
Ftalater
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
DIBP  ng/g WW 430%.nej
DBP  ng/g WW 430%.nej
BBP  ng/g WW 630%.nej
DEHP ng/g WW 630%.nej
DINP  ng/g WW 4430%.nej
DIDP  ng/g WW 7730%.nej
DOP ng/g WW 130%.nej
Organiska fosfatestrar
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
TIBP = tris(iso-butyl)fosfat ng/g WW 0.230%.nej
TBP = tributylfosfat ng/g WW 0.230%.nej
TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat ng/g WW 230%.nej
TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat ng/g WW 230%.nej
DBPhP = di-butylfenylfosfat ng/g WW 0.330%.nej
DPhBP = butyldifenylfosfat ng/g WW 130%.nej
TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat ng/g WW 230%.nej
TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat ng/g WW 130%.nej
TPhP = trifenylfosfat ng/g WW 0.430%.nej
EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat ng/g WW 0.230%.nej
TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat ng/g WW 0.130%.nej
ToCP = tris(o-kresol)fosfat ng/g WW 130%.nej
TCP = trikresylfosfat ng/g WW 130%.nej
Fenoler
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad 
4-t-oktylfenol  ng/g vv 0.130%.nej 
4-iso-nonylfenol ng/g vv 430%.nej 
BPA  ng/g vv 130%.nej 
2,4-dibromfenol ng/g vv 130%.nej 
2,4,6-Tribromfenol ng/g vv 0.430%.nej 
Tetrabrombisfenol A ng/g vv 640%.nej 
Pentaklorfenol ng/g vv 0.330%.nej 
Triklosan  ng/g vv 0.330%.nej