Luft

Vi har en omfattande mätverksamhet på luftområdet som är unik i sitt slag. Vår långa erfarenhet av både gasformiga luftföroreningar och partiklar som PM10 och PM2.5, gör att vi kan erbjuda enkla och robusta mätmetoder för kostnadseffektiv luftkvalitetsövervakning, bland annat diffusionsprovtagare.

Vanligt förekommande är bestämning av kvävedioxid, ozon, VOC och PAH i luft. Vi kan också bestämma metaller på partiklar och analysera kvicksilver i luft, både totalt och partikulärt. Vi utvecklar nya analysmetoder för de sällsynta jordartmetallerna (REE) till exempel katalysatormetallerna, från vår PM10 provtagning.

ORGANISKA ANALYSER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
PCB 28PCB på GC-ECng/prov0.150.4030%ja
PCB 52PCB på GC-ECng/prov0.200.5040%ja
PCB 101PCB på GC-ECng/prov0.100.4020%ja
PCB 118PCB på GC-ECng/prov0.100.3030%ja
PCB 138PCB på GC-ECng/prov0.050.3020%ja
PCB 153PCB på GC-ECng/prov0.100.3030%ja
PCB 180PCB på GC-ECng/prov0.050.3030%ja
AntracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.020.1040%ja
Benso(a)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.6040%ja
Benso(a)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5020%ja
Benso(b)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.7030%ja
Benso(ghi)-perylenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.501.040%ja
Benso(k)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.050.4020%ja
KrysenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5530%ja
Dibenso(a,h)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.5030%ja
FenantrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov1230%ja
FluorantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.401.220%ja
Indeno(cd)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.802.020%ja
PyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.801.320%ja
VÄGNING AV FILTER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
PM1/PM2.5vägning "Dolly"µg102520ja
PM10vägning Dolly EN 12341 1997µg205020ja
FÄLTMÄTNINGAR AV GASER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
O3O3-instrument, UV SS-EN 14625 modµg/m3268%ja
kväveoxid, NONOx-instrument kemiluminiscensppb1310%ja
kvävedioxid, NO2NOx-instrument kemiluminiscens SS-EN 14211:2012 modppb1310%ja
kvävoxider, NOxNOx-instrument kemiluminiscens SS-EN 14211:2012 modppb1310%ja
PROVTAGNING+ANALYS AV GASER, AEROSOLER OCH PARTIKLAR
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
bensendiffusionsprovtagare VOC +GC SS-EN 14662-4µg/m30.100.1820%ja
etylbensendiffusionsprovtagare VOC +GC SS-EN 14662-4µg/m30.080.0930%ja
m, p-xylendiffusionsprovtagare VOC +GC SS-EN 14662-4µg/m30.480.5050%ja
o-xylendiffusionsprovtagare VOC +GC SS-EN 14662-4µg/m30.080.1230%ja
toluendiffusionsprovtagare VOC +GC SS-EN 14662-4µg/m30.100.2020%ja
svaveldioxid, SO2diffusionsprovtagare + ICµg/m30.10.312%ja
kvävedioxid, NO2diffusionsprovtagare + FIAµg/m30.10.310%ja
svaveldioxid, SO2 (g)filterpackµg S/m30.010.03<0.1: 0.04 0.1-1: 15% >1: 13%ja
sulfat, SO4 (aerosoler och partiklar)filterpackµg S/m30.010.02<0.1: 0.02 0.1-1: 15% >1: 13%ja
ammoniak (gas)+ ammonium (aerosoler och partiklar)filterpackµg N/m30.010.03<0.1: 0.02 0.1-1: 15% >1: 13%ja
salpetersyra, HNO3 (g) + nitrat, NO3 (aerosoler och partiklar)filterpackµg N/m30.010.02<0.1: 0.02 0.1-1: 15% >1: 13%ja
svaveldioxid, SO2Urbanautomat + ICµg/m30.41<10: 15% >10: 7%ja
kvävedioxid, NO2Urbanautomat + FIAµg/m30.30.714%ja
sotUrbanautomat + reflektans SS-ISO 9835 modµg/m31.5513%ja
PM1/PM2.5PM "Dolly"µg/m30.51.520%ja
PM10PM "Dolly"µg/m31311%ja
PM2.5PM2.5 "Leckel" SS-EN 14907:2005µg/m3122-4ja
VSS-EN 14902:2005ng/prov1.5420%ja
CrSS-EN 14902:2005ng/prov62025%ja
MnSS-EN 14902:2005ng/prov1.5420%ja
CoSS-EN 14902:2005ng/prov0.41.520%ja
NiSS-EN 14902:2005ng/prov257520%ja
CuSS-EN 14902:2005ng/prov154520%ja
ZnSS-EN 14902:2005ng/prov8030025%ja
AsSS-EN 14902:2005ng/prov1.5525%ja
CdSS-EN 14902:2005ng/prov0.20.720%ja
PbSS-EN 14902:2005ng/prov72520%ja
CrSS-EN 14902:2005ng/prov62025%ja
MnSS-EN 14902:2005ng/prov1.5420%ja
CoSS-EN 14902:2005ng/prov0.41.520%ja
NiSS-EN 14902:2005ng/prov257520%ja
CuSS-EN 14902:2005ng/prov154520%ja
ZnSS-EN 14902:2005ng/prov8030025%ja
GRAVIMETRISKA METODER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
stoft på kvartsplanfiltervägning SS-EN 13284-1 del 1mg0.20.50.4nej
stoft på kvartshylsorvägning SS-EN 13284-1 del 1mg26beräknas för varje provnej
PROVTAGNING+ANALYS AV GASER, AEROSOLER OCH PARTIKLAR
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Hg (g)diffusiv TGMng/m3   nej
Hg (g), TPM , total gaseous mercury ng/m3   nej
Hg på partiklar, TPM, total particulate mercury pg/m3   nej
ozon, O3diffusionsprovtagare + ICµg/m31410%nej
ammoniak, NH3diffusionsprovtagare + FIAµg/m30.20.720%nej
ättiksyradiffusionsprovtagare + ICµg/m31.54indikativnej
myrsyradiffusionsprovtagare + ICµg/m31.54indikativnej
salpetersyra, HNO3diffusionsprovtagare + ICµg/m30.030.1indikativnej
klorväte, HCldiffusionsprovtagare + ICµg/m30.31indikativnej
fluorväte, HFdiffusionsprovtagare + ICµg/m30.20.5indikativnej
klor, Cl2diffusionsprovtagare + ICµg/m30.51.5indikativnej
NO, NOxdiffusionsprovtagare + FIAµg/m30.20.6indikativnej
stoft ("passiva partiklar")diffusionsprovtagare + vägningµg/m3   nej
bensaldehyddiffusionsprovtagare VOC +GCµg/m3   nej
nonandiffusionsprovtagare VOC +GCµg/m30.120.12 nej
oktandiffusionsprovtagare VOC +GCµg/m30.110.13 nej
formaldehyddiffusionsprovtagare, HPLCµg/m30.03?  nej
acetaldehyddiffusionsprovtagare, HPLCµg/m3   nej
etanprovtas i gasfas, GCµg/m30.20.215nej
etenprovtas i gasfas, GCµg/m30.20.230nej
propanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1015nej
propenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
iso-butanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
n-butanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
etynprovtas i gasfas, GCµg/m31.01.030nej
t-2-butenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1035nej
1-butenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
vinylkloridprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
iso-butenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1035nej
c-2-butenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
iso-pentanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
n-pentanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
1,3-butadienprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
propynprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
t-2-pentenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1040nej
1-pentenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1015nej
2-metylpentanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1030nej
3-metylpentanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1030nej
isoprenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1040nej
n-hexanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
bensenprovtas i gasfas, GCµg/m30.050.0520nej
cyklohexanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
isooktanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1035nej
n-heptanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
toluenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
n-oktanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1025nej
etylbensenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
m+p-xylenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
o-xylenprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
n-nonanprovtas i gasfas, GCµg/m30.100.1020nej
1,3,5-TMBprovtas i gasfas, GCµg/m30.250.2530nej
1,2,4-TMBprovtas i gasfas, GCµg/m30.250.2530nej
1,2,3-TMBprovtas i gasfas, GCµg/m30.250.2530nej
Kontaktperson
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se