Mark och sediment

På IVL finns lång erfarenhet av forskning och screeningprogram för miljöföroreningar i mark och sediment. Vi gör rimlighetsbedömningar, lägger upp provtagningsplaner, genomför provtagningar och analyser, samt gör riskutvärderingar och ger råd för åtgärdsplaner. Ett av våra expertområden är föroreningar av PFAS i mark.

Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av bland annat PAH, PCB, PFAS och kvicksilver och har erfarenhet av att följa trender av halter i miljön genom miljöövervakningsprojekt.

Vi genomför biologiska tester på förorenad mark. De tester vi gör är växttester och masktester.

OORGANISKA ANALYSER AV VATTEN, SLAM OCH BIOTA
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
kvicksilver, totalt i fasta materialCVAFSng/g0.030.110%ja
metylkvicksilver i fasta materialCVAFSng/g0.020.0613%ja
ORGANISKA ANALYSER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
PCB 28PCB på GC-ECng/prov0.150.4030%ja
PCB 52PCB på GC-ECng/prov0.200.5030%ja
PCB 101PCB på GC-ECng/prov0.100.4020%ja
PCB 118PCB på GC-ECng/prov0.100.3020%ja
PCB 138PCB på GC-ECng/prov0.050.3020%ja
PCB 153PCB på GC-ECng/prov0.100.3020%ja
PCB 180PCB på GC-ECng/prov0.050.3020%ja
AntracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.020.1065%ja
Benso(a)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.6040%ja
Benso(a)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5030%ja
Benso(b)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.7030%ja
Benso(ghi)-perylenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.501.030%ja
Benso(k)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.050.4040%ja
KrysenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5530%ja
Dibenso(a,h)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.5040%ja
FenantrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov1255%ja
FluorantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.401.230%ja
Indeno(cd)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.802.030%ja
PyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.801.340%ja
ORGANISKA ANALYSER AV SEDIMENT
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Bekämpningsmedel      
Diuron11ng/g TS0,050,15ca 30-40%nej
Simazin11ng/g TS0,10,5ca 30-40%nej
a-HCH5ng/g TS0,00300,010 ±40%nej
b-HCH5ng/g TS0,00600,020 ±40%nej
g-HCH5ng/g TS0,00300,010 ±40%nej
p,p-DDT5ng/g TS0,00600,020 ±40%nej
o,p-DDT5ng/g TS0,0120,040ej beräknadnej
p,p-DDE5ng/g TS0,00600,020 ±40%nej
p,p-DDD5ng/g TS0,00600,020 ±40%nej
Cybutryn (irgarol)11ng/g TS--ca 30-40%nej
Övriga klorerade      
Hexaklorbensen(HCB)5ng/g TS0,00600,02030%nej
Hexaklorbutadien(HCBD)5bng/g TS1330%nej
trans-nonaklor5ng/g TS0,00300,01030%nej
alfa-klordan5ng/g TS0,00300,01030%nej
gamma-klordan5ng/g TS0,00300,01030%nej
1,2,3-Triklorbensen5bng/g TS0,050,230%nej
1,2,4-Triklorbensen5bng/g TS0,050,230%nej
1,3,5-Triklorbensen5bng/g TS0,050,230%nej
Bromerade difenyletrar      
PBDE 285ng/g TS0,00750,02530%nej
PBDE 475ng/g TS0,00600,02030%nej
PBDE 665ng/g TS--ej beräknadnej
PBDE-855ng/g TS0,00750,02530%nej
PBDE-995ng/g TS0,00600,02030%nej
PBDE-1005ng/g TS0,00600,02030%nej
PBDE 1535ng/g TS0,00750,02530%nej
PBDE 1545ng/g TS0,00750,02530%nej
PBDE 1835ang/g TS0,030,130%nej
PBDE 2095ang/g TS0,3130%nej
Organiska tennföreningar      
Tributyltennföreningar12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Dioktyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Monobutyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Monofenyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Monooktyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Tricyclohexyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Trifenyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Tetrabutyltennsubstansen förloras vid frystorkning, ingår därför ej i analyspaketetng/g TS-- nej
Dibutyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Difenyltenn12ng/g TS0,31ca ±30%nej
Perfluorerade föreningar      
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)1ng/g TS0,10,3ca ±20%nej
Perfluoroctanoicacid(PFOA)1ng/g TS0,10,3ca ±20%nej
Perfluorobutansulfonat1ng/g TS0,10.3ca ±20%nej
Perfluorohexansulfonat1ng/g TS0,10.3ca ±20%nej
Perfluoroktansulfonat1ng/g TS0,10.3ca ±20%nej
Perfluorodekansulfonat1ng/g TS0,10.3ca ±20%nej
Perfluorooktansulfonamid1ng/g TS0,10.3ca ±20%nej
Perfluorohexansyra1ng/g TS0.30.9ca ±20%nej
Perfluoroheptansyra1ng/g TS0.050.15ca ±20%nej
Perfluorooktansyra1ng/g TS0,10.3ca ±20%nej
Perfluorononansyra1ng/g TS0,10.3ca ±20%nej
Perfluorodekansyra1ng/g TS0.050.15ca ±20%nej
Perfluoroundekansyra1ng/g TS0.050.15ca ±20%nej
Nonylphenol      
4-n-nonylfenol-42ng/g TS0,21ca 40%nej
nonylphenol(branched)2ng/g TS1030ca 40%nej
Octylphenols      
4-n-octylphenol2ng/g TS0,21ca 40%nej
4-tert-octylphenol-52ng/g TS0,21ca 40%nej
Di(2-etylhexyl)ftalat(DEHP)3ng/g TS1030ca 20%nej
Bisfenol AGC-MS/MS QQQng/g TS515ca 30%nej
Dessa kan erbjudas i samma analys som DEHP    12-50%nej
HBCDD5ang/g TS0,31ca 40%nej
Alfa-Endosulfan4ang/g TS0,050,2ca 40%nej
Beta-Endosulfan4ang/g TS0,050,2ca 40%nej
Endosulfansulfat4ang/g TS0,050,2ca 40%nej
Mjukgörare    * ej fastställt 
DietylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Di-n-butylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
DiisobutylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
ButylbensylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Di(2-etylhexyl)ftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Bis(2-ethylhexyl) adipateGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
DiisononylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
DiisodecylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS30100*nej
Di-n-propylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS30100*nej
DimetylftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Tributyl O-acetylcitrateGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Bis(2-propylheptyl) ftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Diisononylcyclohexane-1,2-dicarboxylateGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Bis(2-ethylhexyl) terelftalatGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Dicyclohexyl phthalateGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
UV-Filter      
2-Ethylhexyl salicylateGC-MS/MS QQQng/g TS724*nej
Homomenthyl salicylateGC-MS/MS QQQng/g TS27*nej
3-Benzylidene camphorGC-MS/MS QQQng/g TS0.040.1*nej
4-Methyl benzylidene camphorGC-MS/MS QQQng/g TS0.040.1*nej
Benzophenon-3GC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
2,4-DihydroxybensophenoneGC-MS/MS QQQng/g TS39*nej
2,2´-Dihydroxy-4-metoxybensophenoneGC-MS/MS QQQng/g TS1030*nej
Ethylhexyl p-dimethylaminobenzoatGC-MS/MS QQQng/g TS0.040.1*nej
Diethylamino hydroxybenzoylhexyl benzoateGC-MS/MS QQQng/g TS  *nej
Isoamyl p-methoxycinnamateGC-MS/MS QQQng/g TS0.040.1*nej
Octyl methoxycinnamateGC-MS/MS QQQng/g TS0.41*nej
OctocryleneGC-MS/MS QQQng/g TS620*nej
BenzophenoneGC-MS/MS QQQng/g TS0.040.1*nej
DihydroactinidiolideGC-MS/MS QQQng/g TS0.040.1*nej
Benzene, 1,1'-(3,3-dimethyl-1-butenylidene)bis 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindanGC-MS/MS QQQng/g TS310*nej
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenolGC-MS/MS QQQng/g TS620*nej
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenolGC-MS/MS QQQng/g TS310*nej
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenolGC-MS/MS QQQng/g TS515*nej
2-(benzotriazol-2-yl)-4-methylphenolGC-MS/MS QQQng/g TS412*nej
Etylhexyl triazone HPLC MS/MSng/g TS1030*nej
BemotrizinolHPLC MS/MSng/g TS310*nej
BisoctriazolHPLC MS/MSng/g TS13*nej
Diethylhexyl butamidotri-azoneHPLC MS/MSng/g TS412*nej
Läkemedel      
AmlodipineHPLC-MS/MSng/g TS 1013Nej
AtenololHPLC-MS/MSng/g TS 214Nej
BisoprololHPLC-MS/MSng/g TS 252.3Nej
CaffeineHPLC-MS/MSng/g TS 101.6Nej
CarbamazepineHPLC-MS/MSng/g TS 52.2Nej
CitalopramHPLC-MS/MSng/g TS 51.8Nej
DiclofenacHPLC-MS/MSng/g TS 251.8Nej
FluoxetineHPLC-MS/MSng/g TS 21 - Nej
FurosemideHPLC-MS/MSng/g TS 252.8Nej
HydrochlorothiazideHPLC-MS/MSng/g TS 29.3Nej
IbuprofenHPLC-MS/MSng/g TS 104Nej
KetoprofenHPLC-MS/MSng/g TS 503.8Nej
MetoprololHPLC-MS/MSng/g TS 22.2Nej
NaproxenHPLC-MS/MSng/g TS 156.2Nej
OxazepamHPLC-MS/MSng/g TS 53.9Nej
ParacetamolHPLC-MS/MSng/g TS 7515Nej
PropranololHPLC-MS/MSng/g TS 24Nej
RamiprilHPLC-MS/MSng/g TS 2514Nej
RanitidineHPLC-MS/MSng/g TS  - 21Nej
RisperidoneHPLC-MS/MSng/g TS 6 - Nej
SertralineHPLC-MS/MSng/g TS 35.6Nej
SimvastatinHPLC-MS/MSng/g TS 20012Nej
TerbutalineHPLC-MS/MSng/g TS 407Nej
WarfarinHPLC-MS/MSng/g TS 100.4Nej
Antibiotika    * ej fastställt 
BenzylpenicillinHPLC-MS/MSng/g TS 30*Nej
Fusidic acidHPLC-MS/MSng/g TS 12*Nej
RifampicinHPLC-MS/MSng/g TS 16*Nej
SulfamethoxazoleHPLC-MS/MSng/g TS 9*Nej
CiprofloxacinHPLC-MS/MSng/g TS 19*Nej
ClaritromycinHPLC-MS/MSng/g TS 9*Nej
ClindamycinHPLC-MS/MSng/g TS 10*Nej
DoxycyclineHPLC-MS/MSng/g TS 25*Nej
LinezolidHPLC-MS/MSng/g TS 12*Nej
MoxifloxacinHPLC-MS/MSng/g TS 14*Nej
NorfloxacinHPLC-MS/MSng/g TS 21*Nej
TetracyclineHPLC-MS/MSng/g TS 11*Nej
TrimetoprimHPLC-MS/MSng/g TS 11*Nej
Hormoner      
EstroneGC-MSng/g TS13-Nej
β-EstradiolGC-MSng/g TS13-Nej
EthynylestradiolGC-MSng/g TS1340-Nej
Klorfenoler      
2,6-DCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
2,4-/2,5-DCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
2.3-DCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
3,5-DCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
3,4-DCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
246-TCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
236-TLP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
245-TLP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
234-TCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
345-TCP GC-MS/MS QQQng/g TS 1ca 30%Nej
2356-TeCP GC-MS/MS QQQng/g TS 0.3ca 30%Nej
2346-TeCP GC-MS/MS QQQng/g TS 0.3ca 30%Nej
2345-TeCP GC-MS/MS QQQng/g TS 0.3ca 30%Nej
PCP GC-MS/MS QQQng/g TS 0.3ca 30%Nej
Kontaktperson
Heléne Ejhed Tel. 010-788 65 46 E-post: helene.ejhed@ivl.se
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se