Vatten

Vattenföroreningar och försurningsproblematik är expertområden på IVL. Med kunskap från långa mätserier sedan 1980-talet kan vi analyserna effekterna och påverkan från skogsskötsel, luftföroreningars påverkan på vattensystem, industriella utsläpp till recipientområden och avloppsvatten.

Vi studerar utsläpp och spridning av vattenföroreningar och näring- och försurningsstatus i skogsområden. Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av bland annat PAH, PCB, PFAS och kvicksilver och har erfarenhet av att följa trender av halter i miljön. Exempel på kemiska analyser vi utför i vatten är bestämning av oorganisk baskemi, grundämnesanalyser, låga halter av kvicksilver, PAH, PCB, PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, och mjukgörare i plastmaterial.

Oorganiska analyser
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
acetat IC anjonermg/l0.060.225%nej
alkalinitetpH-titrering SS-EN ISO 9963 del 2 utg 1 modmmol/l0.0050.01<0.1: 0.01 >0.1: 9%ja
ammoniumIC katjoner SS-EN ISO 14911mg N/l0.030.1 nej
ammoniumFIA SS EN ISO 11732 modmg N/l0.010.03<1: 6% >1: 5%ja
bromatkyvett    nej
bromidIC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2mg/l0.010.0310%nej
fluoridIC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2mg/l0.010.0320%nej
formiatIC anjonermg/l0.10.325%nej
fosfatIC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2mg/l0.0030.01010%nej
fosfatFIA SS-EN ISO 15681-1:2004, SS-EN ISO 6878:2005 mg P/l0.0010.003<0.01: 0,002 >0.01: 10 % nej
färgSpektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C modmg Pt/l310<25: 2 >25: 8%nej
kalciumIC katjoner SS-EN ISO 14911mg/l0.020.0515%ja
kaliumIC katjoner SS-EN ISO 14911mg/l0.020.05<0.1: 0.01 >0.1: 10%ja
KjeldahlkväveFIA SS-EN 25663 utg 1 modmg/l0.060.215%ja
kloridIC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2mg/l0.010.035%ja
konduktivitetkonduktivitet ISO 27888 utg 1mS/m0.050.15* 1**<1: 5% >1: 3%ja
magnesiumIC katjoner SS-EN ISO 14911mg/l0.010.0310%ja
manganIC katjoner SS-EN ISO 14911mg/l0.010.0315%nej
natriumIC katjoner SS-EN ISO 14911mg/l0.020.0510%ja
nitratIC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2mg N/l0.0020.005<0.025: 0.002, 0.025-1: 5%, >1: 4%ja
nitritIC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2mg N/l0.0030.01016%nej
NtotTOC/TN-instrument SS-EN 12260:2004µg/l0.30.6 10%nej
pHpH-elektrod SS-EN ISO 10523:2012pH-enheter  0.1ja
sulfatIC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2mg S/l0.0030.010<0.025: 0.002, 0.025-1: 5%, >1: 4%ja
TOC/DOCTOC/TN-instrument, förbränning SS-EN 1484 utg 1mg/l0.31<3: 0.3 >3: 10%ja
totPFIA SS-EN ISO 15681-1:2004, SS-EN ISO 6878:2005 mg P/l0.0010.003<0.01: 0,002 >0.01: 10 % ja
Grundämnesanalyser
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
AlICP-MSppb1.0420%nej
AlICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0010.00515%nej
Asmetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.030.115%ja
BaICP-MSppb0.030.115%nej
CaICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0060.0215%nej
Cdmetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.0020.00515%ja
Cometaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.0040.01<0.03: 0.003 >0.03: 10%ja
Crmetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.020.0615%ja
Cumetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.010.03<0.1: 0.01 >0.1: 10%ja
FeICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0010.00410%nej
FeICP-MSppb0.51.525%nej
KICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0030.01<0,05: 0,007 0,05-0,2: 15% >0,2: 10% nej
Kvicksilver, totalt i vattenCVAFSng/l0.040.1<0.25: 14% >0.25: 7%ja
Metylkvicksilver i vattenCVAFSng/l0.020.0612%ja
LiICP-MSppb0.3130%nej
MgICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0010.00515%nej
MnICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0010.00515%nej
Mnmetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.010.03<0.1: 0.01 >0.1: 10%ja
MoICP-MSppb0.6250%nej
NaICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0030.0110%nej
Nimetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.0150.05<0.15: 0.015 >0.15: 10%ja
PICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0010.003<0.02: 0,002nej
PICP-MSppb515>0.02: 10%nej
Pbmetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.020.0615%ja
SICP-MSppb600200040%nej
SiICP-OES SS-EN 11885-2009mg/l0.0030.01>0.5: 20%nej
SiICP-MSppb60200>0.5: 10%nej
SrICP-MSppb0.0060.0215%nej
Vmetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.020.0615%ja
Znmetaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006µg/l0.51.5<10: 1.5 >10: 15%ja
Organiska analyser
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
PCB 28PCB på GC-ECng/prov0.150.4030%ja
PCB 52PCB på GC-ECng/prov0.200.5030%ja
PCB 101PCB på GC-ECng/prov0.100.4020%ja
PCB 118PCB på GC-ECng/prov0.100.3020%ja
PCB 138PCB på GC-ECng/prov0.050.3020%ja
PCB 153PCB på GC-ECng/prov0.100.3020%ja
PCB 180PCB på GC-ECng/prov0.050.3020%ja
AntracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.020.1030%ja
Benso(a)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.6040%ja
Benso(a)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5030%ja
Benso(b)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.7030%ja
Benso(ghi)-perylenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.501.040%ja
Benso(k)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.050.4030%ja
KrysenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5520%ja
Dibenso(a,h)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.5030%ja
FenantrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov1250%ja
FluorantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.401.220%ja
Indeno(cd)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.802.030%ja
PyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.801.330%ja
Läkemedel
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
AmlodipineHPLC-MS/MSng/l 8.013Nej
AtenololHPLC-MS/MSng/l 1.014Nej
BisoprololHPLC-MS/MSng/l 3.02.3Nej
CaffeineHPLC-MS/MSng/l 3.01.6Nej
CarbamazepineHPLC-MS/MSng/l 1.02.2Nej
CitalopramHPLC-MS/MSng/l 2.01.8Nej
DiclofenacHPLC-MS/MSng/l 3.01.8Nej
FluoxetineHPLC-MS/MSng/l 2.0 - Nej
FurosemideHPLC-MS/MSng/l 5.02.8Nej
HydrochlorothiazideHPLC-MS/MSng/l 7.09.3Nej
IbuprofenHPLC-MS/MSng/l 3.04Nej
KetoprofenHPLC-MS/MSng/l 4.03.8Nej
MetoprololHPLC-MS/MSng/l 1.02.2Nej
NaproxenHPLC-MS/MSng/l 5.06.2Nej
OxazepamHPLC-MS/MSng/l 2.03.9Nej
ParacetamolHPLC-MS/MSng/l 6.015Nej
PropranololHPLC-MS/MSng/l 2.04Nej
RamiprilHPLC-MS/MSng/l 5.014Nej
RanitidineHPLC-MS/MSng/l 2021Nej
RisperidoneHPLC-MS/MSng/l 4.0 - Nej
SertralineHPLC-MS/MSng/l 1.05.6Nej
SimvastatinHPLC-MS/MSng/l 1012Nej
TerbutalineHPLC-MS/MSng/l 107Nej
WarfarinHPLC-MS/MSng/l 2.00.4Nej
Antibiotika
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
BenzylpenicillinHPLC-MS/MSng/l 14 - Nej
Fusidic acidHPLC-MS/MSng/l 9 - Nej
RifampicinHPLC-MS/MSng/l 20 - Nej
SulfamethoxazoleHPLC-MS/MSng/l 17 - Nej
CiprofloxacinHPLC-MS/MSng/l 20 - Nej
ClaritromycinHPLC-MS/MSng/l 8 - Nej
ClindamycinHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
DoxycyclineHPLC-MS/MSng/l 66 - Nej
LinezolidHPLC-MS/MSng/l 16 - Nej
MoxifloxacinHPLC-MS/MSng/l 48 - Nej
NorfloxacinHPLC-MS/MSng/l 50 - Nej
TetracyclineHPLC-MS/MSng/l 60 - Nej
TrimetoprimHPLC-MS/MSng/l 4 - Nej
Bekämpningsmedel
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Azoxystrobin HPLC-MS/MSng/l 8.0 - Nej
Bitertanol HPLC-MS/MSng/l 2.0 - Nej
CarbendazimHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
Cypermethrin HPLC-MS/MSng/l 30 - Nej
DiazinonHPLC-MS/MSng/l 4.0 - Nej
2.4-Dichlorophenoxyacetic acidHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
FenpropimorfHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
FluazinamHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
FluconazolHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
FludioxonilHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
FluroxipyrHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
ImidaclopridHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
IsoproturonHPLC-MS/MSng/l 3.0 - Nej
KetoconazoleHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
MalathionHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
MCPAHPLC-MS/MSng/l 2.0 - Nej
MecopropHPLC-MS/MSng/l 33 - Nej
PhenmediphamHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
ProchlorazHPLC-MS/MSng/l 1.0 - Nej
PropamocarbHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
PropiconazoleHPLC-MS/MSng/l 3.0 - Nej
TerbutylazineHPLC-MS/MSng/l 10 - Nej
Hormoner
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
EstroneGC-MSng/L0.10.4-Nej
β-EstradiolGC-MSng/L0.20.6-Nej
EthynylestradiolGC-MSng/L0.10.4-Nej
Perfluorerade föreningar
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Perfluorobutansulfonat (PFBS) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluorohexansulfonat (PFHxS) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluoroktansulfonat (PFOS) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluorodekansulfonat (PFDS) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluorooktansulfonamid (PFOSA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
6:2 FTS ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluoropentansyra (PFPeA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluorohexansyra (PFHxA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluoroheptansyra (PFHpA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluorooktansyra (PFOA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluorononansyra (PFNA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluorodekansyra (PFDA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Perfluoroundekansyra (PFUnDA) ng/l0.51.5ca ±20%nej
Fenoler
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad 
4-t-oktylfenolGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
4-iso-nonylfenol GC-MS/MS QQQng/l 2040%Nej 
2,4,6-tribromfenolGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
PentaklorfenolGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
TriklosanGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
BPA GC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
Ftalater
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
DIBP GC-MS/MS QQQng/l 3030%Nej
DBP GC-MS/MS QQQng/l 3030%Nej
BBP GC-MS/MS QQQng/l 1030%Nej
DEHP GC-MS/MS QQQng/l 3030%Nej
DOP GC-MS/MS QQQng/l 1030%Nej
DINP GC-MS/MS QQQng/l 80 Nej
DIDP GC-MS/MS QQQng/l 80 Nej
Organiska fosfatestrar
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
TIBP = tris(iso-butyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
TBP = tributylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
TCEP = tris(2-kloretyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 2030%.Nej
TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 2530%.Nej
DBPhP = di-butylfenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 330%.Nej
DPhBP = butyldifenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 1030%.Nej
TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 2030%.Nej
TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 1530%.Nej
TPhP = trifenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 530%.Nej
EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
ToCP = tris(o-kresol)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 1030%.Nej
TCP = trikresylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 1030%.Nej
Kontaktperson
Heléne Ejhed Tel. 010-788 65 46 E-post: helene.ejhed@ivl.se
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se