Produkter och material

Vi analyserar emissioner från produkter och extraktioner av kemiska komponenter i produkter. Analyserna görs främst i samband med våra forskningsprojekt om exponering i innemiljön.

I vår emissionskammare analyserar vi emissioner från produkter till luft, bland annat av lättflyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (Volatile Organic Compound), som har hälso- och miljöeffekter.

Vi analyserar ämnen och nedbrytningsprodukter i många olika provtyper: luft, damm, avloppsvatten, vatten, mark och sediment, biota, livsmedel och humanprover. Både äldre, kända miljögifter och nya ersättningskemikalier i produkter, som mjukgörare i plastmattor, analyseras.

Vi utvecklar ständigt nya analysmetoder för att möta utvecklingen i samhället, bland annat med hjälp av så kallade non-target-analyser, vilket innebär att man inte på förhand har valt ut vilka ämnen som ska bestämmas. Analyser och tester skräddarsys inom varje uppdrag och forskningsprojekt.

INOMHUS-VOC Emissionskammare
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
BensenInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
DekanInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
a-PinenInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
ToluenInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
m-XylenInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
3-CarenInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
LimonenInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
HexanalInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
n-ButanolInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
2-EtylhexanolInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
1-Okten-3-olInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
1,3,5-TrimetylbensenInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
BenzylalkoholInneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
TXIB (2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE )InneVOC, GCMSµg/m33 ng/prov  nej
BRANDSKUM
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Perfluorerade föreningar      
Perfluorobutansulfonat (PFBS) ug/kg50150ca ±20%nej
Perfluorohexansulfonat (PFHxS) ug/kg3090ca ±20%nej
Perfluoroktansulfonat (PFOS) ug/kg3090ca ±20%nej
Perfluorodekansulfonat (PFDS) ug/kg3090ca ±20%nej
Perfluorooktansulfonamid (PFOSA) ug/kg1030ca ±20%nej
6:2 FTS ug/kg100300ca ±20%nej
Perfluoropentansyra (PFPeA) ug/kg40120ca ±20%nej
Perfluorohexansyra (PFHxA) ug/kg40120ca ±20%nej
Perfluoroheptansyra (PFHpA) ug/kg60180ca ±20%nej
Perfluorooktansyra (PFOA) ug/kg3090ca ±20%nej
Perfluorononansyra (PFNA) ug/kg3090ca ±20%nej
Perfluorodekansyra (PFDA) ug/kg3090ca ±20%nej
Perfluoroundekansyra (PFUnDA) ug/kg3090ca ±20%nej
PVC-golv
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Mjukgörare      
DietylftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 6 nej
Di-n-butylftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 10 nej
DiisobutylftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 15 nej
ButylbensylftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 6 nej
Di(2-etylhexyl)ftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 20 nej
Bis(2-ethylhexyl) adipateMAE,GC-MS/MS µg/g 3 nej
DiisononylftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 10 nej
DiisodecylftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 10 nej
DimetylftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 7 nej
Tributyl O-acetylcitrateMAE,GC-MS/MS µg/g 1 nej
Bis(2-propylheptyl) ftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 3 nej
Diisononylcyclohexane-1,2-dicarboxylateMAE,GC-MS/MS µg/g 6 nej
Bis(2-ethylhexyl) terelftalatMAE,GC-MS/MS µg/g 1 nej
Kontaktperson
Heléne Ejhed Tel. 010-788 65 46 E-post: helene.ejhed@ivl.se