Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som kan produceras genom rötning av olika organiska restprodukter. Rätt använt kan biogas vara en viktig pusselbit i den nationella och globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning.

Produktion och användning av biogas är ett komplext område som sträcker sig över flertalet discipliner och kräver ett tätt samarbete mellan politik, affärsvärlden, teknikutveckling och forskning. IVL har kompetens att utföra forsknings- och utvecklingsarbete samt tillhandahålla konsulttjänster som sträcker sig över hela biogasens värdekedja. Med vår långa erfarenhet hjälper vi myndigheter, kommuner, lantbruk och industrin att göra verklighet av sina biogasprojekt.

Från teori till praktisk användning

I våra uppdrag arbetar vi både med teoretiska aspekter och praktiskt ute på produktionsanläggningar. I den tidiga fasen av ett projekt utförs potential- och förstudier och ett affärskoncept utvecklas tillsammans med kunderna. I detta görs även labbtester för att ta reda på metanpotentialen av nya substrat, och analys av marknaden för avsättning av biogödsel och biogas.

Inför uppförandet eller ombyggnaden av anläggningar gör vi förprojekteringen och tar fram underlag för tillståndsansökan enligt miljöbalken, samt förfrågningsunderlag för offentlig eller privat upphandling. Teknikbedömningar och utvärdering av anbud är avgörande för att inhandla rätt utrustning för varje enskilt projekt.

Våra tjänster sträcker sig ända till driftsättningen av biogasanläggningar, där vi bistår med optimering, praktiskt driftstöd och certifieringsfrågor. På vårt labb har vi möjlighet att genomföra rötningsförsök i kontinuerliga små rötkammare som även klarar tuffa substrat som halm, och kan även utföra analyser på substrat, biogödsel och den bildade gasen.


Kontaktperson
Anders Hjort Tel. 010-788 67 75 E-post: anders.hjort@ivl.se
Marita Linné Tel. 010-788 67 46 E-post: marita.linne@ivl.se