Byggsektorns miljöberäkningsverktyg - BM 1.0

Nu finns ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik (LCA) och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Det verktyg som IVL utvecklat baseras på underlag som ändå tas fram under byggnadens projektering. Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige. Resultatet kan därefter användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden. Det går att byta medelvärdesdata mot företagsspecifika och inkludera olika konstruktionslösningar. Verktyget kan användas i upphandling eller för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, som är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.

Verktyget släpptes i maj 2017, men först till en användargrupp bestående av tolv projektparters. Till hösten 2017 släpps den färdiga versionen till alla. Då har användarna i projektgruppen vidareutvecklat verktyget och förbättrat funktionaliteten. Läs mer om projektet här.

Vid frågor kontakta: Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30, eller vår support: bm-support@ivl.se.

Kontaktperson
Martin Erlandsson Tel. 010-788 65 30 E-post: martin.erlandsson@ivl.se