Resurseffektiva produkter

Att använda material och energi på ett effektivt och uthålligt sätt har blivit en allt viktigare fråga. Resurseffektiva produkter handlar om att tänka resurseffektivt genom hela material-, design- och produktionskedjan för att hushålla med resurser och minska miljöpåverkan.

På IVL jobbar vi bland annat med ekodesign som innebär minskad miljöpåverkan genom att smartare produkter tillverkas. En annan vinkling på ekodesign kan vara att titta på produktionsprocesser eller dess understödjande processer ur ett livscykelperspektiv. Detta perspektiv ger oftast fördelar för både miljö och ekonomi.

Vi hjälper också industrier och företag att ta fram strategier för miljöarbetet och att sätta siffror på produkternas totala miljöpåverkan med hjälp av metoder som livscykelanalys, klimat- och miljövarudeklarationer eller miljöavtryck som koldioxidavtryck (carbon footprint).

Genom CERISE – Centrum för resurseffektivitet i Sverige – arbetar IVL för att öka resurseffektiviteten hos svenska företag. Cerise är en mötesplats för att öka kunskapsutbytet om resurseffektivisering och miljöteknik.

Kontaktperson
Elin Eriksson Tel. 010-788 68 14 E-post: elin.eriksson@ivl.se
Uwe Fortkamp Gruppchef Tel. 010-788 66 88 E-post: uwe.fortkamp@ivl.se