Miljömanagement

Miljömanagement handlar om att tänka strategiskt i företagets miljöarbete och låta det genomsyra hela verksamheten. Genom att analysera vilken miljöpåverkan olika produkter och processer har hjälper vi våra kunder att ta fram strategier för miljöarbetet.

Miljöarbetet har fått en allt större roll, både i organisationers ledningssystem och i produktutvecklingen. Allt fler företag och organisationer gör idag livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete. Fler och fler konsumenter efterfrågar också bättre och djupare miljöinformation.

Vi hjälper industrier och företag att sätta siffror på produkternas totala miljöpåverkan med hjälp av metoder som livscykelanalys, klimat- och miljövarudeklarationer eller miljöavtryck som koldioxidavtryck, vattenfotavtryck och kemiska fotavtryck. På så sätt kan vi ge en certifierad beskrivning av miljöprofil och miljöprestanda för en produkt eller process i ett livscykelperspektiv. Till exempel kan det handla om att beräkna klimatpåverkan från resor eller från processer hos underleverantörer.

IVL erbjuder företag vägledning för hur de kan uppfylla miljölagstiftning och utveckla indikatorer för att följa upp det interna miljöarbetet. Vi utför analyser och utvecklar framtidsscenarier baserat på den senaste forskningen och på marknadsprognoser.

Miljöledningssystem är ett väl etablerat verktyg för miljöarbetet. Vi forskar på hur systemen fungerar i praktiken och om de långsiktigt bidrar till minskad miljöbelastning. IVL driver även ett utvecklingsarbete som undersöker hur man kan få små företag att arbeta med miljö, liksom vad olika aktörer, inklusive myndigheter, kan göra för att underlätta näringslivets miljöarbete. IVL fungerar som nod i flera nätverk.

Kontaktperson
Tomas Rydberg Tel. 010-788 68 13 E-post: tomas.rydberg@ivl.se