Evenemang 2017-10-05

Östersjöseminarium 2017

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Övergödning, överfiske och den ökande sjöfarten har fått Östersjön att må dåligt. Den 5 oktober håller IVL Svenska Miljöinstitutets sitt årliga Östersjöseminarium – en mötesplats för företag, organisationer, kommuner och myndigheter som verkar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.

IVL:s Östersjöseminarium är en mötesplats för kunskapsutbyte och diskussion om miljöteknik, dagvatten, spillvatten, sjöfart, drivmedel, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Genomför ni eller är intresserade av att genomföra projekt och nya satsningar kopplade till hållbar utveckling i Östersjöregionen – då är detta konferensen för er. 

Ladda hem och läs hela programmet här.

Ur programmet

 • Från ord till handling – en gemensam vision för Östersjöländerna
  Miljöminister Karolina Skog om Agenda 2030-målet, Östersjöns roll och vilken betydelse de globala hållbarhetsmålen har för Östersjöarbetet.

 • Så påverkar klimatförändringarna Östersjön
  Klimatförändringarna kommer göra Östersjön sötare, surare och varmare. Forskning och kunskap om hur klimatförändringarna påverkar Östersjön och vad vi kan göra för att bidra till en friskare Östersjö. Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar.

 • Från land till hav – hur ser framtiden ut för världens sjukaste innanhav?
  Georgia Destouni, Stockholms universitet, ger en framåtblick om Östersjöns miljöarbete.

 • Vad vet vi egentligen om livet kring Östersjön?
  En 200-årig historisk tillbakablick samt redogörelse för dagens situation av länderna runt Östersjön. Olof Granström, Gapminder, lyfter frågan om behovet av en faktabaserad världsbild, inte minst i arbetet med Agenda 2030.

 • Partnerskap över gränserna
  Hur SI kan stödja och finansiera samarbetsprojekt samt bidra till stärkt global konkurrenskraft i regionen. Åsa Lundmark, Svenska Institutet.

 • En hållbar blå ekonomi för Östersjön – snack eller verkstad?
  Den maritima strategin är en viktig grund för Sveriges arbete med blå ekonomi. Vad är det ekonomiska värdet av friska hav och hur säkras största möjliga samhällsnytta nu och i framtiden? Åsa Ranung, WWF.

 • Mikroplast på makroplats
  Äventyraren och fotografen Oskar Kihlborg om att paddla för den marina miljön, provtagning av mikroplast och hur man kan väcka uppmärksamhet kring marina miljöproblem.

 • Östersjöns många och stora utmaningar – hållbar sjöfart i Östersjön
  Hur kan redare, hamnoperatörer, sjöfartsindustrin, myndigheter och politiker tillsammans tackla de utmaningar som Östersjön står inför? Paneldebatt med Jana Moldanova, IVL Svenska Miljöinstitutet, Michael Gilek, Södertörns högskola, Fredrik Larsson, föreningen Svensk Sjöfart, Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar och Ingela Isaksson, länsstyrelsen Västra Götalands län.

 

Utställare 2017Information och anmälan