Energibranschen

Ett klimatsmart och hållbart energisystem är viktigt för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Vi hjälper dig att ta fram och utvärdera hållbara lösningar som bidrar till klimatnytta.

  1. Startsida
  2. Din bransch
  3. Energibranschen

Skapa hållbara energilösningar för framtiden

Tillsammans med dig tar vi fram och utvärderar hållbara lösningar som bidrar till klimatnytta. Vi utvecklar systemlösningar som kan lösa din effektutmaning och bidra till ökad resurseffektivitet i energisystemet. Systemtänkande och tvärvetenskap är viktigt för att bidra till verklig nytta för alla delar inom hållbarhet.

Läs mer om IVL:s arbete inom energiområdet

Tjänster vi erbjuder dig inom energibranschen

Vi utför forskningsnära konsultuppdrag inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. Våra experter hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till ett hållbart företag och ett hållbart samhälle. Vi anlitas av företag inom energibranschen, för både stora och små uppdrag.

Forskning inom energibranschen

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.