Verktyg för beräkning av resors klimatpåverkan - Användning, metod och beräkningsförutsättningar

This report is only available i Swedish.

Coworkers: Yuqing Zhang, Karl Jivén, Tomas Wisell, Martin Jerksjö, Albin Pettersson

Keywords: klimat, resor, verktyg

Year: 2019.0

Report number: C364

Authors: Tomas Wisell, Karl Jivén, Martin Jerksjö, Albin Källmén, Yuqing Zhang

Download publication