20 januari

Vinsten för företag att använda Science Based Targets

Allt fler företag sätter klimatmål enligt Science Based Targets. Det innebär att man förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att temperaturökningen ska stanna vid 1.5. Det är ett initiativ av CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Det vetenskapliga underlaget är bland annat framtagna av IPCC och IEA. Vi visar hur du som företaget behöver inventera utsläppen i hela din värdekedja och koppla målet till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.

Vi går igenom processen hur man:
- Tar fram klimatmål enligt Science Based Target-metoden för olika områden.
- Förstå de underliggande strukturerna i Science Based Targets och hur det bland annat kan knytas till globala index och utvärdering av bolagens miljö- och hållbarhetsarbete.
- Beräknar utsläppen i hela värdekedjan scope 1, scope 2 och de olika kategorierna i scope 3.

Sidan senast ändrad: 2021-03-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen