27 januari

LCA och livscykelperspektiv, vad är nyttan?

Vet du hur stor miljöpåverkan ditt företags tjänster och produkter har? Genom att ta reda på var i värdekedjan miljöpåverkan är som störst kan du identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att minska den. Med ökat fokus på minskad klimatpåverkan, resurseffektivitet och ökad cirkuläritet, är det nödvändigt att förstå produkters och organisationers miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv. LCA-experterna på IVL Svenska Miljöinstitutet berättar mer om LCA och livscykeltänkande.

Livscykelperspektivet ingår i ISO14001, miljövarudeklarationer (EPD) och klimatrapportering enligt GHG Protocol och i framtagande av mål enligt SDGer eller Science Based Targets. Målet är en långsiktig produktutveckling i ett helhetsperspektiv.
På seminariet får du grunderna i LCA-metodiken, förståelse för hur resultaten tolkas och hur du kan implementera ett livscykelperspektiv i din verksamhet.

Sidan senast ändrad: 2021-03-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen