13 - 14 mars

Ett skepp som lagt till i hamnen i Göteborg.

Avfall i Nytt Fokus

Välkomna på konferensen Avfall i Nytt Fokus! Konferensen är en plattform som samlar aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet. På konferensen kommer man att presentera och illustrera resultat från relevanta forsknings- och innovationsprojekt mot branschen.

Konferensen kommer bland annat innehålla spännande presentationer och föredrag inom återbruk och beteendepåverkan och återvinning av uttjänta konsumentprodukter såsom textilier, batterier och användning av askor. På konferensen kommer det också göras en historisk tillbakablick på Sveriges avfallshantering och en framåtblick på avfallshantering i en cirkulär ekonomi.

Konferensen anordnas av nätverket Waste Refinery och ingående medlemmar Fortum Recycling & Waste; GreenIron; Högskolan i Borås; IVL Svenska Miljöinstitutet; Karlstads universitet; Kretslopp och Vatten Göteborg; Lightore; Luleå tekniska universitet; Noah; Profu; RadmaCarbon; Renova; RISE Research Institutes of Sweden; Sysav Utveckling; Tekniska verken i Linköping.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.