17 april

Kartlägga luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar

I det här webinariet kommer vi att presentera olika metoder som kan användas för att kartlägga luftkvalitet och buller på förskolegårdar. Vi kommer att diskutera hur den information som samlas in från en kartläggning kan användas på bästa sätt. Förslag på åtgärder för att förbättra luft- och ljudmiljön på förskolor kommer att presenteras, och vi kommer att diskutera synergier och konflikter mellan olika typer av åtgärder.

A child playing on the ground with plastic toys, sitting close o a tree, photographed from above.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5ae47fd818530c6f06018059/child-playground-plastic-toys.jpg
Sidan senast ändrad: 2023-01-24

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen