20 april

Utbildning i cirkulärt byggande: Tillgängliggör produkter för återbruk

En nybörjarutbildning om hur du kan tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Vi fokuserar på hur din organisation kan synliggöra er återbrukspotential genom CCBuilds digitala verktyg och visa på klimatvinster. Fristående fortsättning på del 1 av vår grundutbildning i cirkulärt byggande.

Desktop with an open laptop, construction drawings in rolls, construction helmet on the background of construction. 3D illustration
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5ae47fd818530c6f060dd01/construction-drawings-desktop.jpg