24 maj

Del 1: Grundutbildning om byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklaration

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig om klimatpåverkan från byggnader samt vad en klimatberäkning eller klimatdeklaration för byggnad är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika arbetssätt att jobba med klimatpåverkan.

Malmö stad med sundet i bakgrunden
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.1cfccc9f184c4adc984f99c/Malmostad.jpg