21 augusti

Grundutbildning i cirkulärt byggande - CCBuild

En utbildning för dig som vill lära dig om cirkulärt byggande och hur du jobbar med återbruk.

Återbrukade byggvaror
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.7b0d6088187fc7471be282e/aterbrukscentral.jpg