22 augusti

Inventera för återbruk med CCbuild

Hur inventerar du för återbruk i CCBuild? För dig som har grundläggande kunskaper i cirkulärt byggande och vill få mer kunskap om återbruk.

återvinningsymbol på en blå soptunna
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.7b0d6088187fc7471be285e/atervinningssymbol.jpg