6 oktober

Återbrukets klimateffekter med fokus på bygg- och fastighetsbranschen

Cirkulärt byggande och återbruk är en av nycklarna till minskade klimatutsläpp från byggsektorn. Hur påverkas klimateffekterna av återbruk i byggbranschen?

Dörrar i olika färger
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.1ba3bb26188bd8c7e618c795/aterbruk-snickeri.jpg