22 november

Kunskapsutbyte om cirkulärt byggande - CCBuild North Swdn

För dig som är intresserad av återbruk och cirkulärt byggande med bas i norra Sverige - välkommen!

Skellefteå stad under sommaren fotad på avstånd.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.686baf0e18b85f288e531d5/skelleftea-stad-sommar.jpg