29 november

Varför ska du som SME-företag klimatberäkna dina byggprojekt?

Den 29 november anordnar Byggföretagen syd tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett webbinarium om varför du som SME-företag ska klimatberäkna dina byggprojekt och hur du påbörjar detta arbete.

Blooming cherry tree in front of houses on street.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.686baf0e18b85f288e592ed/Blooming-cherry-tree.jpg