27 februari

Beräkna och ställa krav på klimatpåverkan vid renovering och ombyggnad

En femtedel av alla klimatutsläpp i Sverige kommer från bygg- och fastighetsbranschen, där en stor andel utgörs av byggmaterial och byggprocessen. IVL har tillsammans med Sveriges Allmännytta undersökt klimatpåverkan från renovering och ombyggnation och nu presenteras resultatet.

Sveriges Allmännyta håller i ett webbinarium där projektet om klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnationsprojekt presenteras. Projektet genomfördes av Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Kommuninvest och flera fastighetsägare, byggentreprenörer och miljökonsulter.

Under webbinariet presenteras genomförda klimatberäkningar, vägledning för klimatkrav, klimat- och energiaspekter vid renovering och ombyggnad, samt anvisningar för LCA-beräkningar.

Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig på Sveriges Allmännytta. Länk till annan webbplats. IVL:s medverkan på webbinariumet finansieras genom ett projekt finansierat av Formas.