12 mars

Hur samarbetar BASTA med Finfo?

Här går vi igenom BASTA-systemet och FINFO, och hur de samarbetar med varandra.

smartphone med olikfärgade ljusbollar som flyter ut
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.4096585218d872d2bad14e8/digitalt-flode.jpg