1. Startsida
  2. Press
  3. Reportage
  4. [2017-05-23] Sakernas internet tar plats i miljöforskningen
reportage | 2017-05-23
Två personer står vid en mätningsstation

Sakernas internet tar plats i miljöforskningen

På kort tid har vår vardag börjat fyllas med allt fler uppkopplade ting: aktivitetsarmband och solcellspaneler skickar data om din hälsa och optimerar din elförbrukning. Samma trender når nu miljöforskningen. På taket till köpcentret Nordstan i Göteborg testar IVL Svenska Miljöinstitutet framtidens digitaliserade miljöövervakning.

Det blåser fem, sex sekundmeter från väst och lågtrycket ligger tungt. Gråväder. Men senaste veckan har luften faktiskt varit riktigt ren med låga halter av luftföroreningar.

– Dåligt väder är ofta bra miljöväder. När det blåser och regnar blandas luften om och föroreningshalterna späds ut och sjunker, framförallt kvävedioxid som utgör det största luftföroreningsproblemet i Göteborg. Vindstilla, kyliga dagar är lika med högre halter kvävedioxid, säger IVL:s Karin Persson, som har jobbat med övervakning av luftföroreningar i stadsmiljö sedan 90-talet.

Tjugofem meter upp, på taket till Nordstan, hörs trafiken bara som ett brus. Här finns miljöförvaltningens största fasta mätstation av luftföroreningar. Här har man mätt koncentrationer av partiklar, kväveoxider, kolmonoxid, ozon och svaveldioxid timvis i trettio år. Sedan några månader sitter tre nya lådor fastsurrade i ett räcke och suger in luft. De mäter dagens miljöväder.

Uppkopplade sensorer mäter i realtid

– Det är uppkopplade sensorer som mäter halter av partiklar, kvävedioxider och buller, i realtid med direkt visualiserade halter på webben. De är mindre exakta än etablerade mätinstrument, men betydligt billigare och enklare att sätta ut på fler platser för att ge en kompletterande bild av luftkvaliteten i staden, berättar Fredrik Hallgren, projektledare för det Vinnovafinansierade projektet Miljöväder.

Miljöväder är ett så kallat IoT-projekt. Internet of Things är det nya normaltillståndet i innovationsvärlden, i miljövärlden en bubblare. IVL har visserligen lång erfarenhet av att hantera stora mängder mätdata – långt före begreppet IoT blev mainstream – men efterfrågan på lättillgänglig miljödata i realtid ökar och digitaliseringen av miljöforskningen har sannolikt kommit för att stanna.

– Poängen med Miljöväder är att vanliga människor ska kunna se hur luftkvaliteten ser ut just nu, längs ens väg till jobbet och skolan, och därmed få incitament att ställa bilen eller kanske ta en mindre trafikerad cykelväg, fortsätter Fredrik Hallgren. Det är viktigt för oss att göra information av data och använda det för att höja kunskapen hos allmänheten kring miljöföroreningar.

Göteborg en hårt trafikerad stad

För trots att Göteborg är en av de bäst övervakade städerna i Sverige avseende luftföroreningar i Sverige ger miljöförvaltningens sex befintliga mätstationer ingen fullständig bild av luften i staden. Luftföroreningar är lokala och halterna kan förändras med en vindpust och variera stort mellan två närliggande platser. I framtiden vill vi ha en bättre övervakning med målet att kunna sätta in skräddarsydda, lokalanpassade åtgärder, berättar Hung Nguyen som är projektledare på miljöförvaltningen i Göteborg.

– Det är en hårt trafikerad stad. Vi har över tolv miljoner passager förbi betalstationerna varje månad. Stockholm har runt åtta. Dessutom växer staden kraftigt med nya bostäder och infrastruktur. Luftföroreningar kommer att vara en fortsatt viktig fråga och Miljöväder är ett klart intressant projekt för att synliggöra problemet.

Miljövädersensorerna klarar väder och vind 24 timmar om dygnet i minst ett halvår. Ännu pågår kalibrering mot miljöförvaltningens mätningar men efter det ska Fredrik Hallgren och deltagarna i projektet installera ett dussintal lådor på markhöjd i trafikerade områden som Korsvägen och Gårda.

I ett liknande projekt – Luft och Vatten IoT (LoV-IoT) ska IVL tillsammans med miljöförvaltningen och fem andra partners mäta föroreningshalter i luft och dagvatten i samband med bygget av det hittills största infrastrukturprojektet i Västsverige i modern tid – Västlänken. Syftet är att snabbt kunna reagera på miljöpåverkande avvikelser under byggarbetet. LoV-IoT är också en av åtta utvalda IoT-hubbar som fortsatt får söka långsiktig finansiering genom Vinnova.

Vill du veta mer?

Fler projekt inom Internet of Things och digitalisering

DigiDrick

Vattenverken i Sverige och utomlands står inför stora utmaningar när städerna växer och klimatet förändras. Digidrick utvärderar behov och potential för tidiga varningssystem, processövervakning, styrning, simulering och IT-säkerhet på den svenska och utländska marknaden med hjälp av digitala lösningar.

Detect

Ny teknik och pågående digitalisering gör det möjligt att integrera stora mängder data och att använda multivariata analysmetoder för att detektera process och givaravvikelser. Detect ska utvärdera och validera feldetektionsmetoder på processdata för att automatiskt identifiera givar- och processfel.

Hållbara attraktiva stationssamhällen

Ett Vinnovaprojekt med ett dussintal partners som ska göra det lättare för privatpersoner i tätorterna Ale och Lerum att leva bilfritt med hjälp bland annat med hjälp av en app för gröna mobilitetstjänster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen