Klimatkrav till rimlig kostnad

Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten.

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har därför tagit fram en vägledning för att underlätta för bostadsföretag att ställa klimatkrav för byggprojekt.

Förutsättningen för att ställa klimatkrav vid upphandling är att det finns ett enhetligt sätt att beräkna klimatpåverkan så att till exempel beräkningar från olika anbudsgivare är möjliga att jämföra.

Därför har projektet tagit fram anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt Öppnas i nytt fönster. som bland annat anger att vedertagen LCA-metodik skall användas, vilka delar av byggnaden som skall inkluderas och så vidare. Anvisningarna är en tolkning av Boverkets lagförslag på klimatdeklaration samt erfarenheter från praktiska beräkningar inom detta och andra projekt.

Vägledningen kan användas av både privata och offentliga beställare och den kan användas i framtagande av upphandlingsdokument, löpande arbete under ett byggprojekt och i slutskedet av ett projekt. Den är särskilt användbar för nybyggnationer, men går att anpassa till ombyggnation. Vägledningen baseras på omfattande praktiska erfarenheter av upphandling och klimatberäkning där allmännyttiga bostadsföretag, entreprenörer och konsulter samarbetat.

För att koppla på finansieringen som en ytterligare morot i omställningsarbetet har projektet, baserat på vägledningen, undersökt vilken efterfrågan det finns på kriterier för grön finansiering och givit exempel på kriterier för grön belåning som just nu utvecklats på den finansiella marknaden.

Projektet är finansierat av Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och Stiftelsen IVL.

Läs mer om våra beräkningsgrunder

Här sammanfattar vi våra rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning bör utföras för olika ändamål, till exempel när man handlar upp byggprojekt.

Omslagsbild på en publikation. Byggplats av byggnad med lyftkran i bakgrunden.

Läs vägledningen

Denna vägledning vänder sig till dig som arbetar som upphandlare och entreprenör inom bygg- och fastighetssektorn.

Här nedan kan du se fler relaterade filmer till projektet:

Sidan senast ändrad: 2022-05-18
Ikon med kryss
Till toppen