Atmosfäriskt nedfall av mikroskräp

Nedfall av luftburna mikroskopiska skräppartiklar undersöktes på elva lokaler runt om i Sverige. Luftdeponerade plastfibrer, plastfragment, gummipartiklar från fordonsdäck och bomullsfibrer kunde påvisas vid de flesta av provtagningsplatserna, även de som låg på långt avstånd från större tätorter. Studien visar att lufttransport kan vara en betydelsefull spridningsväg för mikroskräp

Prenumerera på våra nyhetsbrev