Bilars optimala livslängd - Effekter av personbilars livslängd på klimat, emissioner, värdefulla material och trafiksäkerhet

Studien analyserar personbilars livslängd utifrån klimat, kväveoxider, partiklar, värdefulla material och trafiksäkerhet.

En snabbare omsättning kan minska dödsrisker och olycksrisker, växthusgasutsläpp och kväveoxider. Samtidigt skulle behoven av värdefulla material öka.

Beräkningar redovisas med ett bokföringsperspektiv men konsekvensanalyser görs även på systemnivå i perspektiven global och europeisk utsläppspolitik och svensk reduktionsplikt, samt med monetära värderingar.

Studien fann inte någon omsättningstakt som vore optimal utifrån alla dessa aspekter. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev