Internationell arbetsgrupp om kemikalier i innemiljön

Varor och produkter runt omkring oss avger kemikalier till omgivningen. För vissa ämnen kan utsläpp inomhus vara den dominerande spridningsvägen. IVL är sedan många år tillbaka i medlem i det europeiska nätverket Norman som arbetar med ”nya” kemikalier, till exempel kemikalier som idag hittas i miljön men inte är reglerade.

Nätverket Norman startades 2005 med stöd från EU:s sjätte ramprogram och är idag ett permanent nätverk bestående av referenslaboratorier, forskningsorganisationer, myndigheter och näringsliv. Nätverket har en viktig roll som länk mellan forskningen och beslutsfattare.

Fakta om projektet

Norman (internationellt nätverk)

Finansiär
EUS sjätte ramprogram