Konsultuppdrag

Vi utför forskningsnära uppdrag inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. På IVL arbetar miljöexperter, ingenjörer, samhällsvetare, ekonomer, arbetsmiljöforskare och beteendevetare. Vi sätter ihop team efter kundernas behov med målet att utveckla resurs- och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi anlitas av kommuner, myndigheter och näringsliv, både för stora och små uppdrag.

Kontakta oss för mer information


Luftföroreningar och åtgärdsstrategier
Karin Sjöberg
Tel: 010-788 67 95
karin.sjoberg@ivl.se

Organisationer, produkter och processer
Elin Eriksson
Tel: 010-788 68 14
elin.eriksson@ivl.se

Naturresurser och miljöeffekter
Mona Olsson Öberg
Tel: 010-788 69 22
mona.olsson.oberg@ivl.se

Klimat och hållbara samhällssystem
Patrik Isaksson
Tel: 010-788 68 70
patrik.isaksson@ivl.se

Affärsutveckling
Anna Jarnehammar
Tel: 010-788 65 76
anna.jarnehammar@ivl.se

Affärsutveckling
Östen Ekengren
Tel: 010-788 65 43
osten.ekengren@ivl.se

Här kan du läsa om några av våra uppdrag:

0