Miljödata

Databaser ger samlad information inom olika områden. Vi har flera databaser med miljödata.

Våra databaser:

 

Vi är också medlem i konsortiet SMED som sammanställer emissionsdata.

Ozonjour är ett varningssystem för höga halter av marknära ozon som IVL driver på uppdrag av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket. Se aktuella halter här.

MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma okalkade sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurningspåverkan samt deras prognos för framtiden.