Föroreningar i marin miljö

Nedskräpningen i våra hav blir ett allt större problem världen över. Inte nog med att tonvis av mikroplast hamnar i våra hav varje år, oljeutsläpp och dumpning av avloppsvatten från kryssningsfartyg bara fortsätter. Det innebär inte bara en fara för djur, utan för hela vårt ekosystem.

Hälsotillståndet i haven är problematiska. Förutom skador på djurlivet, är kostnaden enorma. Nedskräpningen skadar inte bara haven och bottnarna, utan även våra kustremsor när skräp flyter iland. 

IVL jobbar brett inom marin miljö och erbjuder olika typer av miljöutredningar där frågeställningarna kan variera brett. Vi är experter på att sammanställa och analysera kunskap, både äldre och dagsfärska forskningsrön. Det är denna kunskap som är första steget till all miljöförbättrande verksamhet, som exempelvis riskbedömning av lakvattenutsläpp, inventering i marin miljö eller utredning av risker med introducering av främmande arter. Vi gör även mikroplastanalyser.

Vi kan också erbjuda ett nätverk av ledande experter för ett heltäckande kompetensstöd inom området planering och förvaltning av havet.

Kontaktperson
Kerstin Magnusson Tel. 010-788 69 07 E-post: kerstin.magnusson@ivl.se
Maria Granberg Tel. 010-788 65 81 E-post: maria.granberg@ivl.se
Anna-Sara Krång Tel. 010-788 69 12 E-post: anna-sara.krang@ivl.se