Vattenrening

Urbaniseringstrenden världen över sätter stor press på vatten- och avloppssystemen och återvinningen av avloppsvatten. IVL är med och utvecklar framtidens vattenrening.

Med så kallad progressiv vattenrening kan vi åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser, och dessutom tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk.

Teknikutveckling och demonstration

På vår forsknings- och utvecklingsanläggning Hammarby sjöstadsverk arbetar IVL tillsammans med andra experter inom vattenrening med teknikutveckling, demonstration och teknikverifiering. Anläggningens uppbyggnad är bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen möjliggör en flexibel styrning och uppbyggnad med kombinationer av olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Produktionsanläggning för vatten och energi

Visionen är att allt vatten som lämnar reningsverket ska vara så rent att det går att återanvända och att reningsverket blir en produktionsanläggning som levererar rent vatten för återanvändning, bioenergi och rena närsalter som kan återföras till naturen.

I industriella processer är frågeställningen kring processvatten många gånger kopplat till både energi och processkemikalier. Genom att utveckla nya och effektiva lösningar kan ofta både vatten och processkemikalier återvinnas. För utvecklingen finns tillgång till olika separationstekniker, till exempel membranfiltrering med ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmos, elektrodialys, jonbyte eller sorbenter.

Anläggningen är övervakad 24 timmar om dygnet och involverar ett 20-tal personer från både IVL och KTH med spetskompetens inom vattenrening.


Kontaktperson
Staffan Filipsson Tel. 010-788 65 75 E-post: staffan.filipsson@ivl.se
Christian Baresel Tel. 010-788 66 06 E-post: christian.baresel@ivl.se