4 februari

Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

Välkommen på återbrukskonferens med lärdomar från projektet Återbruk Väst. Du kommer att få lyssna till resultat och kunskaper från projektet och hur vi blickar framåt för att minska byggsvinnet. Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.Projektet har genomfört ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser.Målet är ett ökat återbruk för en mer hållbar byggbransch och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg.