18 mars

Mistra Carbon Exit Week: Hur når vi nollutsläpp från personbilstrafiken?

Mistra Carbon Exit Veckan. Välkomna till ett webbinarium om personbilstrafikens möjligheter till att minska sina växthusgasutsläpp till noll innan 2045. Vilken roll spelar trenderna inom elektrifiering, självkörande bilar och delningstjänster för möjligheterna att minska utsläppen? Hur påverkas utsläppen utanför Sveriges gränser av olika vägar framåt i vårt land?

trafikled genom stad
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.2f05652c1775c6085c04fe/personbilstransport.jpg