Klimateffekter vid nybyggnation

Småföretag och kommuner kan få stöd för att klara de nya kraven. Sverige skall nå netto noll-utsläpp till 2045. För att nå dit måste alla vara med, inte minst byggsektorn. Det ställer krav på förenklade verktyg och metoder. Det kan vi hjälpa till med.