Testa verktyg för att återbruka byggprodukter

Centrum för cirkulärt byggande är en plattform för kunskapsspridning och samverkan för ökat återbruk i byggsektorn. Vi har skapat flera prototyper till verktyg med syftet att stödja ett ökat återbruk, med sikte på att nå en industriell skala. Välkommen att anmäla dig som verktygstestare!

Verktygen kan användas både för att återbruka egna produkter och få tag på sådana från annat håll.

Dessa verktyg väntar på att bli testade

• Ett inventeringsverktyg som underlättar digital inventering för återbruk vid ombyggnad eller rivning.
• En produktplattform där information om återbrukbara byggprodukter dokumenteras.
• En marknadsplats där du kan lägga ut produkter till försäljning, söka efter återbrukbara produkter som är till salu och skapa ett urval av produkter som man vill använda i återbruksprojekt.
• Kvalitetskriterier för återbrukbara produkter utifrån deras skick, funktion och produktinformation.
• Resultatrapporter som visar återbrukade mängder och minskad klimatbelastning jämfört med nyinköp.
• Webbsidan ccbuild.se, en plattform för kunskapsspridning och samverkan.

Testa fritt under tre månader

Vi hoppas att många som är intresserade av återbruk av byggprodukter vill testa verktygen och bidra till den fortsatta utvecklingen inom området. Vi välkomnar därför dig att använda dem kostnadsfritt under tre månader och ge feedback.

För att bli testanvändare anmäler du dig till något av nedanstående seminarier där vi presenterar verktygen, berättar hur testerna går till och vad som blir nästa steg för Centrum för cirkulärt byggande (https://ccbuild.se/)

Anmälan

Verktyg för att återbruka byggprodukter

 

IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm

6 maj 2019, kl 15:00-17:00

Webinar

13 maj 2019 kl 15:00-16:00

16 maj 2019 kl 08:30-09:30

20 maj 2019 kl 09:00-10:00

22 maj 2019 kl 14:00-15:00

27 maj 2019 kl 15:00-16:00

29 maj 2019 kl 09:00-10:00