Frukostmöte om digitala klimatberäkningar av byggnader

Välkommen på ett frukostmöte om klimatdeklarationer av byggprocessen och hur du själv kan göra dem i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Det finns ett stort behov av kunskap om byggens och byggmaterialens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Klassningssystem som Miljöbyggnad inkluderar klimatpåverkan från byggskedet och Boverket föreslår obligatorisk lagstiftning. Därför kommer många som saknar erfarenhet av livscykelanalyser nu att behöva arbeta med klimatredovisning av byggnader. Det ställer krav på förenklade verktyg och metoder.

Ett hjälpmedel är det kostnadsfria verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) som sektorn gemensamt har utvecklat för just detta ändamål. Välkommen på ett frukostmöte den 11 juni då IVL Svenska Miljöinstitutet berättar vad en klimatdeklaration av byggprocessen är och hur den upprättas i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Just nu digitaliseras inläsningen av mängder från olika kalkylverktyg vilket förutspås minska tidsåtgången påtagligt för att upprätta en klimatdeklaration.

Speciellt fokus läggs på små och medelstora företag och frukostmötet riktas därför till dem som tidigare inte stött på den här typen av begrepp. Mötet är en del av projektet Grön BoStad Stockholm.

Program

08.00 Klimatdeklarationer med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg
08.30 Digitaliseringen av klimatdeklarationer och miljöinformation
Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
09.00 Kaffe och frukostbulle – mingel med chans till separata möten och diskussioner

Praktiska fakta

Plats: IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm (station Tekniska högskolan)
Tidpunkt: Tisdag 11 juni klockan 08.00-09.30
Anmälan: Senast 5 juni

Anmälan
Kontaktperson
Anders Ejlertsson Tel. 010-788 66 92 E-post: anders.ejlertsson@ivl.se

Frukostmöte om klimatberäkning av byggen

Tisdag 11 juni klockan 08.00-09.30
IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm