Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Problem att integrera transporter i utsläppshandeln
    I en färsk rapport konstaterar IVL att industrin kan riskera omfattande strukturomvandlingar om transportsektorn integreras i EU:s system för handel med utsläppsrätter. För transportsektorn skulle följden däremot bland annat bli lägre drivmedelskostnader, något som sannolikt skulle leda till snabbare ökning av transporterna i samhället.
  • | nyhet
    Nu startar IVL Klimatkampen
    Sveriges gymnasieelever får nu chansen att utveckla idéer för att minska bidraget till växthuseffekten. De inbjuds att komma med bidrag till den riksomfattande kunskapstävlingen Klimatkampen som ingår i ett projekt som drivs av IVL.