Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Lungnande medel sprids via reningsverken
    En undersökning som IVL har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket visar att lugnande och ångestdämpande läkemedel läcker ut i miljön via reningsverken. Det är oklart om det har några effekter i miljön, men bara det faktum att ämnen hittas i vatten och sediment är en varningssignal.