Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Partikelproblem skyms av klimatfrågan
    På IVL Kunskaps välbesökta årliga seminarium Tillståndet i miljön lyftes en rad viktiga miljöfrågor fram, frågor som idag hamnat lite i skymundan på grund av klimatdebatten. Dit hör frågan om luftföroreningar, som för övrigt också bidrar till att öka klimateffekten. Samtidigt orsakar luftföroreningar i form av partiklar från förbränningsmotorer att allt fler människor insjuknar och dör i hjärt- och kärlsjukdomar.