Evenemang 2018-01-30

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Infoträff i Uppsala.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykel-analysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Välkommen till infoträff i Uppsala 30 januari kl. 9.00-10.00

Tillsammans med Uppsala Klimatprotokoll och Branschorganisationen SABO håller IVL en första infoträff i Uppsala om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Samtidigt informerar vi om en metod för hållbarhetsredovisning som IVL utvecklar åt SABO.

En stor del av hållbarhetsarbetet för många fastighetsbolag rör klimatpåverkan. Genom att mäta och följa upp klimatpåverkan på rätt sätt kan insatser göras där de gör störst nytta. Och görs detta metodiskt och standardiserat kan fokus skifta från uppföljning till analys och strategi. Fastighetsbolagens största utsläpp är ofta kopplade till driftsenergi, nybyggnation och hyresgästernas aktiviteter. IVL utvecklar just nu tillsammans med SABO en klimatberäkningsmetod för allmännyttans bostadsbolag som kommer att omfatta alla de väsentligaste utsläppen samt uppfylla de nya lagkraven för hållbarhetsredovisning. Stor vikt läggs på relevans, användarvänlighet och flexibilitet.

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg är en del av SABO:s klimatberäkningsmetod.

Talare på träffen i Uppsala:
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Karin Lindeberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Information och anmälan