Frukostseminarium: Vad behövs för att ställa om Sverige till ett hållbart koldioxidneutralt samhälle 2045?

 Välkommen till ett frukostseminarium där rapporten "Nio budskap från Mistra Carbon Exit" presenteras. Rapporten lyfter ett antal budskap centrala för omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. På seminariet kommer vi att fokusera på kostnaderna för omställningen och styrmedlen som ska ta oss dit.