Evenemang 2018-03-22

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Utbildning Stockholm 22 mars.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Praktisk info:
Frukost serveras från kl. 8.30. Ni bör ha BM installerat på era datorer, om ni inte har det hjälper vi er att installera kl. 8.30.Utbildningen startar kl. 9.15.

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Information och anmälan