Evenemang 2018-05-15

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Utbildning Göteborg. OBS! inställd.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalys-studier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjliga att genomföra i vanliga byggprojekt. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Välkommen till utbildning i Göteborg 15 maj

En stor del av hållbarhetsarbetet för många fastighetsbolag rör klimatpåverkan. Genom att mäta och följa upp klimatpåverkan på rätt sätt kan insatser göras där de gör störst nytta. Görs detta metodiskt och standardiserat kan fokus skifta från uppföljning till analys och strategi. Fastighetsbolagens största utsläpp är ofta kopplade till driftenergi, nybyggnation och hyresgästernas aktiviteter. IVL utvecklar just nu tillsammans med SABO en klimatberäkningsmetod för allmännyttans bostadsbolag som kommer att omfatta alla väsentliga utsläpp samt uppfylla nya lagkrav för hållbarhetsredovisning. Stor vikt läggs på relevans, användarvänlighet och flexibilitet.

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg är en del av SABO:s klimatberäkningsmetod.

Talare på träffen i Uppsala:
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Karin Lindeberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Praktisk information:
Frukost serveras från kl. 8.30. Ni bör ha BM installerat på era datorer, om ni inte har det hjälper vi er att installera kl. 8.30.Utbildningen startar kl. 9.15.

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Sätt upp dig på väntelistan nedan om tillfället är fullbokat. På så vis får vi bättre koll på efterfrågan och kan skapa fler tillfällen.

Information och anmälan