IVL:s Östersjöseminarium 2018

Alla länder runt Östersjön måste agera för ett friskare hav. Att lösa miljöproblemen i Östersjön är fullt möjligt. Men det krävs att alla länder runt detta innanhav når de mål som de kommit överens om. Det krävs också beslut inom flera politiska områden, inom jordbruket, fisket och transporterna.