Evenemang 2018-10-10 till 2017-10-11

Två-dagarskurs: Tillämpat livscykeltänkande (Gbg)

Livscykelperspektivet – att förstå produkters och tjänsters miljöpåverkan genom hela värdekedjan – blir allt viktigare, såväl för näringslivet som för kommuner och myndigheter. För att öka kunskaperna håller IVL tillsammans med Swedish Life Cycle Center (SLC) och RISE en tvådagarsutbildning i tillämpat livscykeltänkande.

Livscykeltänkande är numera ett krav i ISO14001 standarden om miljöledning, och ligger till grund för miljövarudeklarationer, EPD:er, vilka en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi.

Att tillgodogöra sig information från en livscykelanalys, tolka resultaten utifrån din organisations sammanhang och förstå betydelsen av dess avgränsningar är centralt för att aktivt kunna utveckla produkter och tjänster hållbart.
IVL har arbetat med livscykelanalyser sedan slutet av 80-talet, och vår medarbetare och LCA-expert Karin Sanne, är en av kurslärarna.

Målgrupp

Kursen, Applied life cycle thinking, riktar sig till dig som behöver en större förståelse för livscykelperspektivet, inklusive användandet av livscykelanalyser, LCA, och dess roll för hållbar utveckling i din organisation. Du vill fördjupa dina kunskaper och förfina dina metoder för att kunna ta ett helhetsgrepp om produkter och tjänsters miljöpåverkan. Du arbetar exempelvis som strateg, miljösamordnare/miljöchef, inköpare eller utredare inom offentlig verksamhet eller näringslivet och har fokus på hållbarhet.