Evenemang 2018-11-07

BASTA-dagen 2018

BASTA-dagen är en årligen återkommande dag där det är fokus på hållbara materialval med inspel från byggprocessens olika intressenter.

Iår är det fokus på leverantörernas miljöarbete och utveckling av produkter och material, samt arkitektens, entreprenörens och fastighetsägarens roll och visioner för att höja miljöprestandan i våra byggnader och
anläggningar.

Ett optimalt byggande kräver förbättrade stödprocesser och verktyg och vi får ta del av flera intressanta projekt med fokus på nya arbetssätt och metoder för att öka effektiviteten i miljöarbetet.

Välkommen till en intressant dag på Näringslivetshus i Stockholm, med aktuella föreläsningar, frågor, diskussioner och nätverkande!

Information och anmälan